Stipendiefonden

RBU i Värmlands stipendiefond består av gåvor och donationer från snälla människor. Det är den årliga avkastningen som delas ut, plus högst fem procent av kapitalet. Ansökningstiden går ut 15 april.

Avkastning ur fonden kan delas ut till högst fem sökande varje år (enbart RBU-medlemmar som betalat årsavgiften för innevarande år). Ett enskilt stipendium kan uppgå till högst halva det tillgängliga beloppet. En och samma sökande kan få stipendium högst vartannat år.

Stipendierna ska vara till hjälp för:

Rekreation
Inköp av hjälpmedel
Studier
Avlastning för anhörig som inte på annat sätt kan erhålla sådan
Utflyttning till eget boende
samt ska i övrigt främja vård och fostran av funktionshindrade barn och ungdomar.

Ansökningarna ska innehålla en kort beskrivning av den sökande, såsom namn, ålder och vad pengarna ska användas till, jämte total kostnad och sökt belopp. Däremot krävs ingen redovisning över familjens ekonomi, eftersom denna inte ska vara styrande.

Ansökan ska antingen vara tillstyrkt av läkare eller kurator, eller försedd med referenser = namn på personer som vi kan ringa till för att få behovet styrkt.

Pengarna fördelas av en fondkommitté, bestående av två representanter för RBU:s styrelse och två fristående ledamöter, alla valda av årsmötet. Ansökningarna behandlas under sekretess.

Den som får ett stipendium är skyldig att redovisa och styrka användningen hos fondkommittén, t ex med hjälp av kvitton. Pengar som inte tagits ut inom ett år efter beviljandet återgår till fonden.

Ansökan skickas till RBU, c/o Funktionsrätt Värmland, Södra Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad. Skriv ”Fondansökan” tydligt på kuvertet.

 

Andra fondmöjligheter

Utöver i RBU Värmlands egen stipendiefond finns mycket pengar att söka i Region Värmlands fonder.