Årsmötet 2019

Årsmötet för 2019 hölls i mitten av mars på hotell Scandic Winn i Karlstad. Totalt 28 medlemmar deltog i årsmötet samt den efterföljande middagen. Jimmy Malmquist och Erika Janske avtackades, då de avslutade sina uppdrag i styrelsen.

I deras ställe gick Carina Rammin och Maria Rosvall in som ordinarie i styrelsen, medan Elin Granrud backade från ordinarie till suppleant. Jon Skinnargård trädde in som ny suppleant.

Det gånga året har ordnats en trevlig familjedag i Rottneros Park (i juni), en tredagars sommarresa till Göteborg (augusti), bowling för ungdomarna (september), papparesa till Göteborg med NHL-hockey (oktober), mammabowling med tapas (också oktober) samt sedvanlig julgransplundring med underhållning (januari).

Representanter för föreningens styrelse har dessutom medverkat i mässor och konferenser för att sprida information om RBU.