RBU Värmlands styrelse 2024

Styrelsen består efter årsmötet av följande medlemmar:

Maria Piscator Mäenpää, ordförande

Jenny Berg Mortensen, vice ordförande

Jessica Rammin, sekreterare

Carina Rammin, kassör

Jenny Ambjörnsson, ledamot

Maria Rosvall, ledamot

Charlotta Gerdin, ledamot

Angelica Kellgren, suppleant

Sofia Björnberg Setterberg, suppleant

Angelica Höglund, suppleant